سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آسیه حافظی – کارشناسی ارشد دانشگاه اهر دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

فن آوری جداسازی بااستفاده ازغشا شامل نمونه های مختلفی می باشد برای مثال جداسازی مایع و جامد جداسازی ناخالصی ها و تهیه آب شرب درجداسازی گازها هم میتوان به جداسازی نیتروژن ازهوا اشاره کرد ازانجا که غشا بخش تعیین کننده بسیاری ازفناوری جداسازی گاز است حداکثر توجه را ازنظر تحقیق و توسعه به خود جلب کرده است هدف نهایی ازتحقیقات درزمینه فناوری غشایی دستیابی فناوری غشایی می باشد این هدف درحرکت دردومسیر موازی قابل تحقق است مسیرنخست شامل تحقیقات به منظور دستیابی به فناوری ساخت غشاهای مورد نیاز و مسیردوم شامل انتقال فناوری کاربرد غشاها به صنعت نفت برمبنای غشاهای موجود خارجی است که با اهداف بهره مندساختن صنعت ازمزایای این فرایندها و نیز فراهم ساختن فرصتی به منظور بومی ساختن فناوری کاربرد غشاها مورد توجه قراردارد این بررسی بررویمواد برای جداسازی گازتمرکز می کند به طور خاص جداسازی گاز ازطریق غشائ پلیمری بررسی میشود