سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر رزمجو – دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی، تبریز، ایران
علی اکبر بابالو – دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی، تبریز، ایران

چکیده:

ارزیابی عملکرد غشاءها (ترکیب درصد خروجی و سطح مورد نیاز) توسط مدلهای تحلیلی نفوذ گاز ازجایگاه ویژه و مهمی برخوردار می باشد. از آنجایی که حل دقیق معادلات غیر خطی حاکم بر فرایند فیلتراسیون غشایی داری پیچیدگی خاصی است، لذا روشهایی مانند متد تخمینی و مجانبی درطراحی و ارزیابی های اولیه مفید می باشند. در این مقاله با کمک متد مجانبی (asymptotic) و با توجه به الگوهای جریان همسو و غیر همسو، عملکرد غشاهای نانومتری سرامیکی در فرایند جداسای مخلوط های دوگانه گازی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین نتایج حاصله ازای روش بانتایج حل عددی تکنیک رانگ کونا درجه چهار و نتایج آزمایشگاهی در تمامی بازده عددی selectivity (بینهایت، کوچکتر بزرگتر، آلفا ، کوچکتر بزرگتر 1) مورد مقایسه قرار گرفته است. بدلیل اینکه نمودارهای مجانبی در نواحی مرزهای پایینی (آلفا به سمت1) و بالایی (آلفا به سمت بینهایت) دارای همپوشانی مناسبی هستند . این متد به عنوان متد مناسبی برای ارزیابی طراحی اولیه پیشنهاد می شود.