سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هادی پورحسن سالکویه – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی، گروه حقوق، گیلان، ایران
کریم بخنوه – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی، گروه حقوق، گیلان، ایران

چکیده:

موضوع اقتصاد مقاومتی طی چند سال اخیر برای مقابله با شرایط تحریمی اعمال شده بر کشور ایران برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری مطرح و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز برای شکوفایی اقتصادی و در راستای تحقق سند افق چشمانداز ۰۲ ساله، به قوای سه گانه ابلاغ شد. برای تثبیت اقتصاد مقاومتی، تحقیقات دانش بنیان و همه جانبه نیاز دارد که علم حقوق و جرم شناسی نیز می تواند با جرم انگاری و پیشگیری از فرصت های وقوع جرایمی که مانع تحقق اقتصاد مقاومتی می شود، هم عرض دیگر علوم به تحقق این نظریه نوپا کمک کند. نظریه های جرم شناسانه مختلفی درباره علل وقوع جرم مطرح شده است. برخی از نظریه ها علل دور را مورد بررسی قرار داده و برخی نیز علل قریب وقوع جرم که عینی تر و ملموس تر است، را مورد مطالعه قرار می دهند که نظریه فرصت جرم ازجمله نظریه های دسته دوم بوده و وقوع جرم را معلول تقارن فرصت جرم می داند. این پژوهش جزء تحقیقات نظری و با روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و استنباطی صورت گرفته که علاوه بر بررسی منابع حقوقی و اقتصادی، با روش تحقیقات میدانی و به طور تصادفی از میان تعداد ۰۲۲ نفر از جامعه هدف، با مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و با بهره گیری از پرسشنامه، فیش های کتابخانه ای و با استفاده از برنامه های اس پی اس اس، میانگین، اکسل، ورد، فریدمن و آزمون تی به این نتیجه دست یافت که برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید با بهره گیری نظریه فرصت، برای پیشگیری از وقوع جرم، خاصه جرایم و مفاسد کلان اقتصادی، فرصت های جرم را از بین برد.