سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شاهرخ عبدالهی – هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

مسجد گوهرشاد یکی از مساجد دوره تیموری، ساخته شده به سبک آذری است. هدف از نوشتار حاضر بررسی تزئینات بکار رفته در مسجد گوهرشاد و شناخت مضامین، مفاهیم وخطوط بکاررفته در آن می باشد. پژوهش حاضر جهت بررسی تزئینات کاشی کاری، گچ بری، مقرنس کاری و نقوش بکار رفته در معماری اسلامی در راستای شناخت مضامین و مفاهیم و فلسفه تزئینات ایران دوره اسلامی، خصوصأ تزئینات مساجد ایرانی- اسلامی که از منظر مذهب، بسط و گسترش عقاید اسلامی دارای جایگاهی شاخص در جامعه اسلامی بوده و از نظر سیاسی و اجتماعی و مذهبی مورد اهمیت است، ضروری به نظر می رسد. در مسجد گوهر شاد از تزئیناتی چون کاشی کاری های معرق و معقلی و آجر به طور همزمان استفاده شده است و در تزئین مسجد از کاشی کاری همراه با اشکال اسلیمی، ختایی و هندسی با بهره گیری از ریتم و تقارن، استفاده بیشتری شده که رنگ غالب بکاررفته در آن تزئینات، رنگ آبی لاجوردی می باشد. خط نوشته ها و کتیبه ها در تزئینات مسجد شکل زیبا و جالبی به آن بخشیده است. این تزئینات قدسی معرف هنر معمار مسلمان ایرانی در بیان عقاید دین مقدس اسلام می باشد و غنای تزئینات این مجموعه پس از بررسی های انجام شده آشکارا احساس می شود. روش تحقیق این پروژه تحلیلی – توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد