سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی درگاهی – دانشکدهی برق و کامپیوتردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلایران
جواد روحی – دانشکدهی برق و کامپیوتردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلایران
محمد رضانژاد – دانشکدهی برق و کامپیوتردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلایران
محسن شاکری – دانشکده ی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

قابلیت تولید توان در پیل های سوختی محدود است، بنابراین تعیین شرایط کارکرد پیل های سوختی برای حصول ماکزیمم توان از سیلان سوخت موجود اهمیت زیادی دارد . در چنین شرایطی چون نقطه ی ماکزیمم توان، نقطه ای ثابت و منحصر به فرد است، نیازمندی های بار در نظر گرفته نمی شوند و ولتاژ باس خروجی ثابت نخواهد ماند . در این مقاله، سیستم هیبرید متشکل از پیل سوختی و باتری، با قابلیت عملکرد پیل سوختی در نقطه ی ماکزیمم توان و حفظ ولتاژ باس خروجی ارائه و تحلیل شده است . نتایج شبیه سازی، عملکرد مناسب سیستم پیشنهادی را تحت شرایط مختلف نشان می دهد.