سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید واعظ زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده علوم ، گروه فیزیک
آراز سیابی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده علوم ، گروه فیزیک

چکیده:

میدان مغناطیسی اعمال شده، گاز الکترونی موجود در نمونه را فشرده می کند و این عمل باعث کاهش سطح مقطع عبور می شود و مقاومت افزایش می یابد . از طرف دیگر این میدان باعث نزدیک شدن الکترونها می گرددکه جفتیدگی الکترون – الکترون ( اسپین بالا – پایین ) را باعث می شود در این حالت میدان مغناطیسی نمی تواند بر جفتیدگی الکترونها تاثیر بگذارد و مقاومت ثابت خواهد ماند . در یک میدان بحرانی جفتیدگی مذکور شکسته خواهد شد و هر دو اسپین هم جهت شده و یکدیگر را دفع مینمایند و درنتیجه پدیده کاهشسطح مقطع عبورجریان آغاز میگردد .