سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا صفارزاده – تهران دانشگاه پیام نور – گروه فیزیک، تهران – مرکز تحقیقات فیزیک نظری و
محمود بهار – دانشگاه تربیت معلم – گروه فیزیک، تهران
زینب ملک یارندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

اتصال فلز با نانولوله های کربنی از نقطه نظر تجربی و تئوری می تواند بسیار حائز اهمیت باشد . در این مقاله، مدل سازی اتصال فلز با نانولوله های کربنی مورد بررسی قرار می گیرد . ضریب عبور الکترون از فلز ( در تقریب الکترون آزاد ) به نانولوله های کربنی که در تماس جانبی با آن قرار دارد، محاسبه می شود . اثر کایرالیتی نانولوله بر جفت شدگی الکتریکی آن با فلز مورد بحث قرار می گیرد