سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک پورقهرمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،گروه حقوق،مراغه،ایران

چکیده:

یکی از اقسام حقوق اجتماعی شهروندی حقوق قضایی است ومنظور؛آندسته از حقوقی است که مربوط به حقوق متهمان، مجرمان، اصحاب دعوی،حقوق مربوط به نحوه تعقیب ودستگیری افراد و….می شود.رعایت این حقوق در محاکم قضایی لازم و ضروری است.از جمله این محاکم(مسامحتا) ،شوراهای حل اختلاف است که در کشور ما از سال ۱۳۸۱ به موجب ماده ی ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وآیین نامه شوراهای حل اختلاف ودر نهایت به موجب قانون شوراهای حل اختلاف مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۸ و آیین نامه آن مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۶ برای رسیدگی به برخی دعاوی تشکیل یافته است. مقاله حاضر در تلاش است با بررسی مقررات شوراهای حل اختلاف ،نواقض حقوق شهروندی در مرجع فوق را نمایان سازد.