سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بایرام هاشم زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
بهروز کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیده:

دریاچه ارومیه بزرگترین آبگیر دائمی آسیای غربی درحال حاضر مستعدتبدیل شدن به میلیون ها هکتارشوره زار و بیابان می باشد با توجه به نقش حیاتی ایندریاچه به عنوان زیستگاه گونه های متنوعی از جانداران و پرندگان مهاجر و همچنین نقش بدون چشم پوشی این آبگیر برنحوه زندگی مردم استانهای آذربایجان غربی و شرقی اردبیل و کردستان و همین طور به دلیل تاثیرات فرامنطقه ای این دریاچه و حائز اهمیت بودن آن برای برخی ازکشورهای همسایه چون ترکیه ارمنستان و آذربایجان درتحقیق حاضر علل بروز این بحران و راه های برون رفت از آن با توجه به درنظر گرفتن شرایط حاکم بردریاجه آرال شوروی سابق بررسی گردید.