سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام نژادعباباف – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان – گروه کامپیوتر

چکیده:

یکی از اعمال اصلی جهت تحقق وب معنایی ، ارتقاء سطح دانش وب کنونی و افزودن فراداده های معنایی به صفحات وب یا به بیانی دیگر حاشیه نویسی معنایی می باشد. با توجه به حجم بسیار زیاد صفحات وب و تنوع موضوعی قابل توجه محتویات موجود در آن ، می توان دریافت که حاشیه نویسی صفحان وب برا اساس هستان شناسی های موجود یکی از مهم ترین مسائل چالش بر انگیز فرا روی وب عنایی است. حاشیه نویسی معنایی و در راستای آن ایجاد و توسعه هستان شناسی های دامنه بطور متمرکز کاری طاقت فرسا و وقت گیر خواهد بود. این مقاله روشی را برای انجام فرآیند حاشیه نویسی ارائه می دهد. بدین صورت که ابتدا با استفاده از خوشه بندی مجموعه ای از اسناد آموزشی دسته موضوعی اسناد را مشخص می کند. سپس با دریافت سند برای حاشیه نویسی ابتدا بر اساس خوشه بندی صورت گرفته موضوع سند را تشخیص داده و سپس بر اساس موضوع ، صفحه را حاشیه نویسی می کند. بخشی از کلمات بر اساس الگوهای از پیش تعیف شده ، برخی دیگر بر اساس دانش موجود در موضوع صفحه و دیگر کلمات با نظر سنجی از کاربر آشنا به دامنه حاشیه نویسی می شوند. پایگاه دانش بتدریج می تواند تکمیل یابد و به سمت خودکار سازی فرآیند حاشیه نویسی پیش رود. نتایج بدست امده از پیاده سازی عملکرد بهتر این رویکرد را در مقابل رویکردهای پیشین نشان می دهد.