سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی خاکباز – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
حسین محمدی نژاد – گروه کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه شیخ بهایی

چکیده:

اکو اکوستیکی یک پدیده رایج در سیستم های مخابرات راه دور امروزه است این پدیده وقتی رخ می دهد که یک منبع صوتی و یک میکروفن به صورت دو طرفه کار کنند یک روش مناسب برای حذف این اکو استفاده از الگوریتم های تطبیقی است دراین مقاله ابتدا پاسخ ضربه اکوستیکی اتاق شبیه سازی شده سپس با اعمال یک سیگنال صوتی به آن سیگنال اکودار برای شبیه سازی حذف کننده اکو اکوستیکی بدست امد. سپس یک حذف کننده اکو اکوستیکی با استفاده از فیلترهای تطبیقی زیربان و باند کامل طراحی و با نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده و نتایج آنها با هم مقایسه شد. به منظور بررسی عملکرد حذف کننده اکو در محیط واقعی، سخت افزاری طراحی شد که اطلاعات را از محیط واقعی جمع آوری کرده و به یک کامپیوتر ارسال می نمایند تا مورد پردازش قرار گرفته و پس از حذف اکو با استفاده از سخت افزار به خروجی منتقل شود نتایج نشان داد که در کاربردهای صوت فیلترهای تطبیقی زیر باند رفتار بهتری نسبت به فیلترهای تطبیقی باند کامل دارند.