سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا حقیقت نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نازنین شمخالی – موسسه آموزش عالی سجاد
ایمان احدی اخلاقی –

چکیده:

دراین مقاله عمل دکانولوشن چرخشی برای حذف ماتی ناشی از چرخش زمین درتصاویر نجومی مورد استفاده قرارگرتفه است درتصاویری که با نوردهی طولانی از آسمان تهیه می شود هرنقطه از آسمان به دلیل حرکت ظاهری و دایروی اجرام آسمانی به دورمحور چرخش زمین روی تعدادی بیش از یک پیکسل از حسگر دوربین تاثیر می گذارد و درنتیجه تصویر به صورت دایروی مات می گردد از انجایی که این نوع مات شدن را میتوان با کانولوشن چرخشی مدل کرد درروش پیشنهادی دراین مقاله ابتدا تصویر مات شده به بردارهایی که متناظر با پیکسلهای روی کمانهای مات شده هستند تقسیم شده و سپس با تبدیل فوریه گسسته گرفتن از این بردارها اطلاعات تصویر از حوزه مکان به حوزه فرکانس برده می شود سپس با تقسیم تبدیل فوریه گسسته هریک از بردارهای تصویر برتبدیل فوریه گسسته بردار مات کننده متناظر که ناشی از نوردهی طولانی می باشد و محاسبه عکس تبدیل فوریه گسسته بردار حاصل عمل دکانولوشن چرخشی و بازیابی تصویر بطور کامل صورت می گیرد.