سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدصادق اخضری – دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی برق
سعیدرضا صیدنژاد –

چکیده:

دوروش مرسوم برای حذف تداخلات هم کانال درسیستمهای OFDM روش Pre-FFT براساس شکل دهی پرتو درحوزه زمان و روش Post-FFT براساس شکلدهی پرتو درحوزه فرکانس می باشند کارایی هریک از این روشها به پارامترهای سیستم و شرایط محیط بستگی دارد و بسته به شرایط مختلف یکی از این دو روش نسبت به دیگری کارایی بهتری ارایه می کند دراین مقاله شکل دهی پرتو فضا زمان مبتنی برزیرحاملهای راهنما برای حذف تداخل و تعدیل کانال درسیستم های OFDM پیشنهاد می شود که درهمه شرایط عملی نسبت به هر دو روش قبلی کارایی بهتری ارایه م یکند درحالیکه پیچیدگی محاسباتی آن کمتر از روش Post-FFT می باشد.