سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی آزادی مطلق – دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی برق
سعیدرضا صیدنژاد –
طاهره عباسپور –
محمدصادق اخضری –

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات سیستمهای MIMO-OFDM عدم توانایی درحذف سیگنال تداخل می باشد دراین مقاله برای حذف تداخل و تعدیل کانال درسیستمهای MIMO-OFDM روش شکل دهی پرتو همزمان درآنتنهای فرستنده و گیرنده که وزن ها براساس زیرحاملها راهنما بروز می شوند پیشنهاد شده است روش پیشنهادی به دلیل دارا بودن خاصیت های ساختار MIMO و همچنین شکل دهی پرتوهمزمان درگیرنده و فرستنده درتمامی شرایط عملکرد مناسب تری نسبت به روشهای Pre-FFT ، Post-FFT فضا – زمان و زمان – فرکانس درسیستم OFDM دارا می باشد نتایج شبیه سازی نیز نشان دهنده بهبود عملکرد روش پیشنهادی نسبت به روشهای دیگر می باشد.