سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هدایت اله قورچیان – تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی
فائزه حمیدی ملایری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده شیمی

چکیده:

در پژوهش حاضر جهت حذف رنگ تولوئیدن بلو از محلول ابی یک روش ساده موثر و جدید برمبنای به کارگیری کربن نانولوله مغناطیسی به عنوان جاذب استفاده شده است تولوئیدن بلو یکی از رنگهای کاتیونی است که بطور گسترده درصنایع مختلف استفاده می شود کربن نانولوله مغناطیسی شامل نانولوله کربن چند دیواره و نانوذرات اکسید آهن است که به خوبی در محیط ابی پراکنده شده و پس از جذب الودگی به کمک یک مغناطیس به راحتی از محلول جدا می شوند دراین تحقیق پارامترهای زمان تماس میزان جاذب، غلظت رنگ، و اثر PH برای حذف تولوئیدن بلو از محلول ابی بررسی و بهینه شده اند. در ادامه میزان بازیافت کربن نانولوله مغناطیسی مورد مطالعه قرار گرفته است.