سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینو بهروز – پژوهشگر محیط زیست امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه
عیسی یوسف نیا – مسئول نیروگاه حرارتی مجتمع مس سرچشمه
مصطفی شانه ساز زاده – مشاور امور تحقیق و توسعه

چکیده:

اساس کار نیروگاههای حرارتی بر مبنای تبدیل انرژی حرارتی حاصل از سوخت ذغال سنگ، گـاز، مـازوت و سـایر فـراورده هـای نفتی و یا انرژی حرارتی حاصل از فعل و انفعالات هسته ای به انرژی الکتریکی می باشد . نیروگاه حرارتی، انرژی الکتریکی را توسط توربو ژنراتور ( سیستمهای وابسته به هم، مبدلهای حرارتی و یک برج خنک کننده ) تولید می کند و هر عاملی کـه سـبب پـایین
آمــدن راندمان فعالیــت دستگاههای یـاد شده شود کل سیستم را تحت الشعاع قرار می دهد . با توجه به آنالیزهای انجام شده بر روی آب خام برج خنک کننده این حقیقت ثابت شد که عمده رسوبات در تجهیزات نیروگاه و جـداره لولـه هـا از نـوع سیلیـسی می باشد در نتیجه، این پژوهش به منظـور کـم کـردن و یـا حـذف ایـن نـوع رسـوبات از آب خـام و کـاهش blow down و make up انجام گردید .
بدین منظور به مدت چند ماه هرروز از آب خام نمونه برداری شد و نمونه ها آنالیز گردیدند و با محاسبه اندیس هـای لانجلیـر و رایزنر رسوب گذار بودن شدید آب برج تایید گردید . روش های زیادی در جهت برطرف کردن رسوبات سیلیس مورد آزمایش قرار گرفت ولی با توجه به شرایط خاص برج خنک کنن ده مجتمع مس سرچشمه نرم کردن آب خام به روش سرد جوایگـوی مـشکل سیلیس بود به همین علت در جهت کنترل مقدار رسوب سیلیس در برج خنک کننده روش بالا پیـشنهاد گردیـد . ایـن تحقیـق مقدار سیلیس آب را از ppm ٩٠به ٥٥ppm تقلیل داد و بالطبع مقدار make up آب خام را نیز از ٨٥ m 3 /hr به ٧٠m 3 /hr و همچنین مقدار بلودان هم از ٢٠ m 3 /hr ٣٥ m 3 /hr کاهش داده شد .