سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

تکتم ساغری گر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مجید علی آبادی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:

فرایند فتوکاتالیستی یک روش موثر برای حذف آلاینده های سمی از پسابهای صنعتی است دراین تحقیق میزان رنگ بری و کاهش سمیت محلول رنگی حاوی رنگزای نساجیردامین بی RB از محلولهای آبی درفتوراکتور دوغابی با استفاده از دی اکسید تیتانیوم (TiO2 دگوسا P25 به عنوان کاتالیزور موردب ررسی قرارگرفت اثرات شرایط عملیاتی مانند غلظت رنگزا مقدار فتوکاتالیست تیتانیا PH و نوع تابش نور ماورا بنفش برروی راندمان حذف مورد مطالعه قرارگرفتند درواقع نتایج آزمایشات نشان داد که حذف RB با افزایش غظت کاتالیزور و غلظت اولیه رنگ افزایش می یابد افزایش بیشتر در مقدار کاتالیستتاثیریدر میزان تخریب آلاینده ندارددر سیستم UV/TiO2راندمان حذف آلاینده پس از گذشت 90 دقیقه تابش نور UV به حدود 100 درصد رسید شرایط بهینه برای تخریب درصد بالاتر از رنگ RB با مقدار کاتالیزور 0.3 ‘گرم برلیتر غلظت رنگ 10ppm و مقدار ph=7 حاصل شد همچنین طول موج نور مورد استفاده برای فعالسازی نوری تاثیر قابل توجهی در میزان تخریب رنگ دارد که هرچه طول موج کوتاهتر باشد تخریب سریعتر صورت میگیرد.