سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده نظیف – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سیدسعید حسینی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

روزانه حجم وسیعی از پساب های صنعتی حاوی فلزات سنگین وارد محیط زیست می شوند که در صورت عدم تصفیه یآنها و ورود آنها به منابع آبی، زندگی انسانها و دیگر موجودات زنده مورد تهدید جدی قرار می گیرد. حذف اینفلزات از پساب تاکنون با روشهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است و فناوری غشایی را می توان روشی نوین ومؤثر در دهه های گذشته دانست. روشهای اصلاح گوناگونی برای بهبود عملکرد غشاء شده است که یکی از این روش-ها استفاده از نانوذرات فلزی در ماتریس غشاء می باشد. مقدار مناسب نانوذره به افزایش میزان دفع فلزات سنگین واستحکام غشاء و آبدوستی بیشتر غشاء منجر شده است. در این مقاله به بررسی اثر افزودن نانوذره های مثل اکسیدآهن و تیتانیوم اکسید برای حذف فلزاتی مثل مس پرداخته شده است و میزان دفع، آبدوستی و عبور آب و استحکاممکانیکی غشاء بعد از افزودن نانوذره مورد ارزیابی قرار گرفته است.