سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مسلم زارعی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، ا صفهان
بهروز میرزا – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، ا صفهان

چکیده:

در این مقاله ما سازگاری نظریه های میدان ناجابجایی را از لحاظ حذف شدن واگرایی های IR و هم خطیcollinear بررسی می کنیم . برای این منظور قضیه KLNرا در فضای ناجابجایی اثبات می کنیم . این قضیه حذف شدن واگرایی ها را تضمین می کند