سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یونس بادآور نهندی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمد زارع مهذبیه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربای
محمدحسین حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

حسابداری به عنوان یک زبان وسیله کارآمدی جهت انتقال اطلاعات نهادها و مؤسسات مختلف می باشد. اطلاعات مالی در عین حال که از منافع گروه های ذینفع مراقبت می کند، می تواند باعث افزایش میزان سوء استفاده های سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی شود و اختلالات مالی مانند فساد و رشوه خواری را گسترش دهد که این خود از مصادیق نقض حقوق بشر می باشد. بنابراین حسابداری به عنوان عامل کنترل کننده نیز با بررسی و رسیدگی کامل عمل می کند. با توجه به پیچیدگی های تجارت افزایش نیاز به پیشرفت و گسترش خدمات رسیدگی و بازرسی بیش از گذشته احساس می شود و این مهم نیاز به تدارک استانداردهای حسابداری به عنوان یک میزان و معیار سنجش به منظور تضمین اجرای حقوق بشر را دارد.