سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید خادم الحسینی – کارشناسی راشد مدیریت مالی دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده:

در طی سالیان گذشته فعالیت های تجاری بسیاری از شرکت ها و سازمان ها، تاثیرات مخرب و زیان آوری را بر محیط زیست وارد آورده است . به همین دلیل استفاده از روشی برای کاهش این زیان ها و افزایش بهره وری مورد نیاز شد . بنابراین شاخه ای در حسابداری ایجاد شد که به حسابداری زیست محیطی (حسابداری سبز) معروف است که این حسابداری، مدیریت هزینه های زیست محیطی و کاهش هزینه ها را از طریق برقراری ارتباط بین هزینه ها و فعالیت های پدید آورنده ی آنها، آسان می کند . استفاده از حسابداری محیط زیست رد موضوعاتی مثل هزینه یابی ، تحلیل های سرمایه گذاری و تصمیمات راهبردی مدیریت برای سازمان ها نمود بیشتری پیدا کرده است . در ابتدای به وجود آمدن مباحث مربوط به حسابداری محیط زیست، شرکت ها تمایلی به افشای زیان های وارده به محیز زیست در صورت های مالی خود نداشتند، اما بر اثر مرور زمان و افزایش میزان خسارت ها ، شرکت ها ناگذیر به رعایت این مسائل شدند . د رنتیجه لزوم به کارگیری حسابداری محیط زیست به عنوان تلاشی در جهت حفاظت از محیط زیست می باشد . در این مقاله، حسابداری محیط زیست ، تاریخچه و جایگاه آن ، هزینه یابی مربوط به آن، کاربرد ها و مزایا ، اهداف و ضرورت به کارگیری آن و حتی نحوه ی گزارشگری و حسابرسی محیط زیست مورد بررسی قرار می گیرد .