سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سلمان چراغی بادی – دانش آموخته ارشد حسابداری
سعید شایسته – دانشجوی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
حمید رضا میرزایی – دانشجوی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

وقتی که طراحی سیستم در کلیت آن مورد بررسی قرار گیرد، اهمیت تعیین هدف و حمایت از آن توسط مدیران رده بالا روشن می شود. برای اطمینان از همسوئی اهداف، مدیران شرکت باید هدفهای تعیین شده در سیستم را به مثابه اهداف شخصی خود بپذیرند. حسابدرای سنجش مسئولیت اقلام را متناسب با بافت سازمان گردآوری و گزارش می کند و این عمل را با تمرکز بر حیطه معینی از کنترل مدیر، از قبیل اداره، منطقه و یا قسمت انجام می دهد. بسیاری از واحدهای تجاری- تولیدی به بخشهای کوچکتری تقسیم میشوند و به هریک از بخشها،مسئولیت های خاصی واگذار میگردد. هر یک از بخشها متشکل از افرادی است که درباره وظایف معین یا امور مدیریت مسئولیت دارند. مدیریت ارشد واحدهای تجاری- تولیدی باید ازهماهنگی اهداف مدیران این بخشها با هدف های کلی واحد انتفاعی اطمینان حاصل کنند. حسابداری سنجش مسئولیت به مفاهیم و ابزارهای مختلفی اشاره دارد که حسابداران مدیریت را قادر میسازد تا عملکرد بخشها و افراد مربوط را ارزیابی و از هماهنگی هدفها اطمینان حاصل کنند.