سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیدامین عالمشاه – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است حوزه ای نو از حسابداری با عنوا ن حسابداری مدیریت زیست محیطی به تصویر کشیده شود از انجا که حسابداری مدیریت زیست محیطی را ازیرمجموعه ای از حسابداری زیست محیطی میدانند لذا ابتدائا مهمترین تعاریف حسابداری زیست محیطی ارائه شده سپس تعاریف حسابداری مدیریت زیست محیطی و همچنین مفهوم هزینه های زیست محیطی عرضه گردیده است در ادامه فواید و کاربردهای حسابداری مدیریت زیست محیطی از قبیل پشتیبانی تصمیم، اندازه گیری عملکرد، بهبود پاسخگویی زیست محیطی، پشتیبانی گزارشگری زیست محیطی برون سازمانی توضیح داده شده است در پایان نیز روشهای بهایابی زیست محیطی ای را که می توان با هدف پیاده سازی حسابداری مدیریت زیست محیطی به طرق مختلف به کاربرد معرفی گردیده است.