سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مینا محمدی یایچی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل، اردبیل، ایران
فرج الله بهزاد – استادیار،گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده:

حضانت از جمله مواردی است که در فقه اسلامی با توجه به گستردگی ، به آن پرداخته است زیرا بی توجهی به آن ، می تواند مشکلاتی را برای جامعه اسلامی به همراه آورد . مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی است . ضمن اینکه به تعریف حضانت می پردازد . نخست آرا فقهای اهل تسنن و شیعه را در سزاتر بودن هر یک از پدر و مادر را در سنین مختلف کودک مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد و در ادامه شرایط حضانت والدین به صورت مشترک و سپس شرایط حضانت مادر را از نظر علمای شیعه و سنی مورد بحث قرار می دهد و به دنبال آن در ابنکه سرپرستی طفل در صورت جدایی و یا فوت والدین با چه کسی خواهد بود اقوال مختلف فقهای عامه و خاصه مورد بحث قرار می دهد .