سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین نصیری – کارشناس کامپیوترنرم افزار
بهمن نیک خواهان – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اردبیل
کورش نصیری – دانشجوی کارشناسی آمار

چکیده:

حریم شخصی معمولا به عنوان حق تنها بودن معنی می شود اما امروزه به گسترش جامعه اطلاعاتی و استفاده گسترده از اینترنت این حق به یکی از چالش انگیزترین مسائل حقوق بشر تبدیل شده است یکی از مهمترین مقولات درجامعه اطلاعاتی مساله تجارت الکترونیک است تجارت الکترونیک مستلزم استفاده از پایگاه داده های پیشرفته و روزآمد از شهروندان است اکثروبگاه های تجارت الکترونیک برای ایجاد بانکهای اطلاعاتی خود و ارایه خدمات بهتر از اطلاعاتی که توسط شهروندان وارد می شود استفاده می کنند این موضوع برای بسیاری از شهروندان ناخوشایند است حریم شخصی از جمله حقوقی است که انسان به دلیل نیازهای شخصی به آن وابسته است و ازطرفی به دلیل زندگی جمعی مکلف است این حق را نسبت به دیگران به رسمیت بشناسد این مقاله ابتدا به اهمیت حریم شخصی جایگاه حریم شخصی درایران و جهان و حریم شخصی در تجارت الکترونیک چالشها و راه کار حریم شخصی درتجارت الکترونیک می پردازد و درنهایت راهکاری درقالب مدلی پیشنهادی و چک لیستی جهت نظارت بروبگاه های تجاری ودولتی جهت ارتقا حفاظت از حریم شخصی افراد درتجارت الکترونیک پیشنهادمی دهد.