سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رقیه صادقی رام – داتشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه کاشان، ایران

چکیده:

خانواده نهاد مقدسی است که هدف از تشکیل آن حفظ آرامش و مصونیت افراد آن است ، لذا در حمایت از آن می بایست اقداماتی نه تنها از طرف خود افراد بلکه از طرف دولت نیز مبذول گردد . متاسفانه در قوانین کیفری ایران، موادی ملاحظه می گردد که نه تنها موجبات بروز جنایت های خانوادگی شده ، بلکه باعث نقض اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی یران و معاهدات بین المللی گردیده و ایران ره به عنوان ناقض حقوق بشر و دین مقدس اسلامی را به عنوان دینی حشن معرفی می نماید . از آن جا که این مقررات علاوه بر اینکه مطابق نیازهای و شرایط جامعه کنونی نبوده ، بعضا پایه و اساس شرعی و اصولی محکمی نیز ندارد ، لذا قانونگذار ما می بایست با توجه به اوضاع و احوال کنونی و نیازهای جامعه اقدام به وضع قوانین نموده و قوانین و مقررات جرم زا را که حریم خانواده به ویژه امنیت زنان و کودکان را مورد اصابت قرار داده و بیهوده بر تعداد جرایم خانوادگی می افزاید مورداصلاح و تغییر قرار دهد تا شاهد مشکلات و توالی فاسد آن نباشیم .