سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا محمدی یایچی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات اردبیل اردبیل، ایران
فرج الله بهزاد – استادیار دانشجوی کارشناسی ارشد گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات اردبیل اردبیل، ایران

چکیده:

مقاله حاضر ضمن اینکه به تعریف حضانت و حق و تکلیف از نظر فقها می پردازد نخست در اینکه حضانت حق است یا تکلیف توضیحاتی را ارایه می دهد و بعد ارتباطی که بین حق و تکلیف است را توضیح می دهد و به دنبال آن با توضیخ مواد قانونی ثابت می کند که اگر حضانت راحق بدانیم قابل انتقال یا توکیل به غیر خواهد بود و اگر تکلیف بدانیم امکان واگذاری نخواهد بود و در ادامه قابلیت اثبات حق حضانت را از نظر فقها بیان می دارد .