سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدجواد کاظم زاده پارسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مجتبی نامدار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

در این پژوهش ضمن شرح روش ایزوژئومتریک که روش نوینی در زمینه روش های عددی می باشد و از دقت بسیار بالایی برخوردار است و همچنین هیدرولیک آب های زیر زمینی در ابتدا معادلات هیدرولیک آب های زیر زمینی در شرایط ناپایدار برای آبخوان محدود در حالت دو بعد به دست آمده است سپس با استفاده از روش عددی ایزوژئومتریک این معادلات حل شده است و از طریق نرم افزار متلب کد نویسی شده است. در ادامه با استناد به مقالات علمی دیگر و مثال موجود در آن ها به حل این مثال پرداخته شده است و نتایج حاصل شده به صورت نمودار جهت مقایسه نمایش داده شده است. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده دیده شد که با گذشت زمان به دلایلی همچون بارش باران آب پشت سد بالا می آید و از 5.0 به 5.0 می رسد به همین دلیل میزان نفوذ هم در جهت x با گذشت زمان افزایش میابد. همچنین با بررسی نمودار یک زمان مشخص به تنهایی می توان به خوبی به این نتیجه رسید که در ابتدا میزان نفوذ بیشتر است و هرچه در جهت x حرکت می کنیم میزان نفوذ کمتر می شود. در انتها با مقایسه جواب های بدست آمده با روش المان محدود و ایزوژئومتریک خطای موجود مورد بررسی قرار گرفته است.