سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی احمدی نوخندان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)
مهرداد جبارزاده – استادیار و مدیر گروه رشته مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)
علی نصرتی – کارشناس ارشد مکانیک عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی مش

چکیده:

در مقاله حاضر دیسک توخالی هدفمند مورد تحلیل قرارگرفته است. در این مقاله ارائه حل عددی تأثیرات غیر خطی هندسی در تغییر مکانها و تنشها ارائه شده است. دیسک مورد نظر تحت تاثیر بارهای مکانیکی و حرارتی قرار می گیرد. به منظور پیش بینی تغییر مکانها و تنشها در یک دیسک دوار، با استفاده از یک میدان جابجایی مناسب بر اساس فرضیات فون کارمن و تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و سوم با کرنش غیر خطی و همچنین تئوری تغییر شکلهای بزرگ با کرنش خطی، معادلات تعادل بدست آمده و با ارضاء شرایط مرزی معادلات بصورت عددی با روش شبیه سازی حل می گردد.