سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا محمدظاهری – مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران تهران ایران صندوق پستی ۱۴۶۶۵-۵۷۶
مریم جندقی –
سیامک دادرس مرنی –
سمیرا علیپور –

چکیده:

دراین تحقیق سعی شده است که با حل عددی معادلات نرخ در لیزر Nd:YAG با سوئیچ Q انفعالی وابستگی پارامترهای خروجی لیزر مانند پهنای زمانی و انرژی تپ به طول ماده جاذب و بازتابندگی آینه خروجی بدست آورده شود. نتایج به دست آمده نشان میدهد که با زیاد شدن طول ماده جاذب انرژی و پهنای تپ افزایش می یابد. درحالیکه با افزایش بازتابندگی اینه خروجی انرژی تپ کم و پهنای ان زیاد می شود.