سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه نفری – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
محمود قران نویس – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته

چکیده:

درگدا ختهای لیزری، با بکار بردن لیزرهایی با توان پتا وات و طول پالس پیکو ثانیه ای می توان، به شرایط گداخت دوتریم-تریتیم با چگالی جامد رسید. در آنالیز هیدرودینامیکی چو برای گداخت، با درنظر گرفتن تصحیح کوانتومی در فرکانس برخورد الکترون –یون، هدایت گرمایی الکترون نسبت به مقدار کلاسیکیش در حدود بیست برابر کاهش می یابد.این تصحیح، چگالی انرژی آستانه مورد نیازگداخت را کاهش میدهد.در این مقاله برای حل عددی معادله دیفرانسیل جزیی دمای الکترون از معادلات چو از تقریب دیفرانسیل معین وروش lax-wendroff استفاده شده است.