سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد خوشحال رودپشتی – دانشجوی کارشناسیارشد برق/کنترل

چکیده:

این مقاله به بیان روشی جدید در طراحی کنترلری هوشمند و در عین حال بهینه برای طیف گسترده ای از سیستم ها ی غیرخطی و کاربردی می پردازد. با بررسی سیستمهای غیرخطی درمی یابیم که حل دقیق بهینه برای اینگونه سیستمها موجود نمی باشد و باید به حل نزدیکبه بهینه این سیستمها بسنده کرد.روش سری توانی هوشمند روش جدیدی است که توسط ایجانب بیان شده و بر مبنای دیدگاه معادله ریکاتی وابسته به حالتSDRE) بوده و از شبکه عصبی بهره می گیرد . این روش کنترلی هوشمند از دو بخشتشکیل می شود. در بخشنخست، توسط روش سری های توانی، سیگنال کنترلی را بدست می آوریم. و در بخش دوم توسط یادگیری نظارتی، سیگنال کنترلی بدست آمده را توسط شبکه های عصبی RBF آموزشمی دهیم و آنگاه کنترلر عصبی را جایگزین کنترلر کلاسیکمی نماییم و باعثحل هوشمند این مسئله می شویم