سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرمین منیرعباسی – استادیار، دکتری مدیریت ساخت، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور مرکز کرج ،
باقر دستیار – دانشجو ، کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت،گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی و دانشگاه پیام نور مرکز کرج،
محمدمهدی قیصر – کارشناس ارشد، کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت،گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور مرکز کرج،
مجتبی حکمیان – کارشناس، کارشناسی مدیریت پروژه،گروه مدیریت پروژه، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال ،

چکیده:

مدیران پروژه در اجرای هر پروژه با استانداردهای کیفی بالا و استفاده از کمترین زمان، هزینه و منابع ممکن، با چالشی جدی رو به رو هستند. عوامل اجتماعی و اقتصادی برای مدیر پروژه این الزام را بوجود می آورند که از منابع محدود در دسترس ، چه از لحاظ نیروی انسانی و چه از لحاظ ذخیره مواد، بصورت بهینه استفاده کند. در دهه های اخیر ابزارها و تکنیک های زیادی برای زمانبندی پروژه معرفی شده است، اما در بیشتر این روش ها مسئله زمانبندی به عنوان یک مسئله تک معیاره در نظر گرفته شده است و کمتر به بهینه سازی چند معیاره زمانبندی پروژه پرداخته شده است. ما در این مقاله یک روش پیشنهادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندمعیاره، جهت ارائه راه حل های مناسب برای مسئله زمان بندی پروژه با منابع محدود ارائه دادیم. شبیه سازی روش پیشنهادی و مقایسه آن با روش های پیشین، عملکرد مناسب روش پیشنهادی و برتری آن نسبت به روش های پیشین را نشان داد..