سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا ناجی عظیمی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسام شعلائی – دانشجوی کارشناسی مهندس یصنایع

چکیده:

مادراین مقاله مساله یcccsp را معرفی می کنیم که درآن تعدادی عرض کننده و تعدادی متقاضی وجوددارد هرعرضه کننده با زیرمجموعهای از متقاضیان درارتباط است با این فرض که با انتخاب هرعرضه کننده تمام متقاضیانی که با آن درارتباط هستند تحت پوشش قرارمیگیرند همچنین دراین مساله یک نقطه مبدا درنظرگرفته شده که مسیر از آن شروع و به ان ختم میگردد هدفدراین مساله پیدا کردن کوتاهترین تورهمیلتونی است که ازتعدادی عرضه کننده گذشته و با عبورازآنها حداقل تعدادمشخصی از مشتریان را تحت پوشش قرار دهد ما برای حل چنین مساله ای از الگوریتم ژنتیک استفاده کرده ایم که نه تنها قادر است جوابهای بهینه را بیابد بلکه دربسیاری ازموارد جوابهای بدست آمده از cplex را نیز بهبود میدهد همچنین ازنظر زمان محاسباتی الگوریتم ارایه شده یک الگوریتم کارا است بطوریکه بطور میانگین قادر است جواب را در۱٫۲ ثانیه بیابد.