سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهسا مستقیم – دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد نجف آباد،
عارفه کرمی پور – دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد نجف آباد،

چکیده:

برنامه ریزی کاربری زمین در قرن 12 ، همزمان با فرصت و تهدید روبروست، از یک سو، به نحو گسترده ای روی آن حساب می شود و انتظار می رود از این طریق دستیابی به توسعه پایدار و جوامع زیست پذیر حاصل شود. از سوی دیگر، باید از عهده تعارض های جدی در ارزش های مرتبط به این دو دید اغفال کننده برآید، که ایده های دوراندیشانه به برنامه ریزی شهری معاصر را ارائه می کند. آینده برنامه ریزی کاربری زمین ممکن است کاملا به این بستگی داشته باشد که چگونه این مغایرت ها را حل و فصل می کند والگوهای سکونتی زیست پذیر و پایدار را پدید می آورد.ماهیت این تعارض ها چیست؟ آیا ما می توانیم یک ابزار یک عدسی یا یک صافی برای کمک به بازشناسی و فهم این اجتماعات بسازیم؟ آیا برنامه ریزی متداول امروز، به اندازه کافی برای پشتیبانی ارزش ها وحل این مغایرت ها در دسترس اند؟ در غیر این صورت، برنامه ریزان کاربری زمین برای علاج مشکلات این وضعیت چه کاری انجام می دهند؟ اگر فرآیندهای نتیجه بخش مشارکتی، پیشنهادهای برنامه ریزی، ومکان های شهری نیازها و خواستهای ساکنان حال و آینده را متقاعد می کنند، پرسش های بالا، برای آینده برنامه ریزی کاربری زمین مهم هستند