سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا مهرآفرین – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید رسول موسوی حاجی – دانشیار دانشگاه مازندران

چکیده:

سیستان با دارا بودن 22 حوزهی جغرافیایی و مساحتی بالغ بر 0088 کیلومتر مربع در شرق ایران، یکی از مناطق بسیار مهم ایران در زمینهی آثار باستانی بشمار میرود. چنان که در بررسیهای میدانی باستانشناختی سیستان حدود 1661 مکان باستانی در آن شناسایی گردید که در این میان حوزه گردی با 666 کیلومتر مربع وسعت، حدود 600 محوطهی باستانی دارد که این رقم بیش از هر یک از دیگر حوزههای باستانی این منطقه است. حوزهی گردی هم اکنون در بخش غیر مسکون و کاملاً بیابانی سیستان واقع شده و در حقیقت جزیی از کویر ایران محسوب میگردد. نتیجهی بررسیهای میدانی باستانشناختی در این حوزه نشان داد که از کل محوطههای شناسایی شده، 333 محوطه به عصر مفرغ، 282 محوطه به دوران تاریخی و 73 محوطه به دورهی اسلامی تعلق دارند. ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی از محوطهها دارای دو یا سه دورهی استقراری مختلف مانند پیش از تاریخ، دوران تاریخی و یا اسلامی میباشند