سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصادق واحدی فرد – استادیار دانشگاه پیام نور مشهد
سید محمد حسینی – کارشناسی ارشد تاریخ تشیع

چکیده:

بحث از آزادی بیان و عقیده یکی از مهمترین موضوعات چالشی جوامع بشر در گذشته و حال بوده و هستد . به طوری که اگر امروزه انسانی بخواهد عقیده ای را بپذیرد نخست از مسئله آزادی و محدوده های آن پرسش می کند و بر حسب حدود و مرزهای آن به پذیرش یا عدم پذیرش رغبت می نماید . مکتب اسلام بخش مهمی از متون خود را اختصاص به بیان این مساله داده است . قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر گفرتهاز آموزه های اسلام است بخش مفصلی از آن به این امر مختص است . اصل 23 قانوناساسی پیرامون همین موضوع سخن می گوید . نگارندده در این مقاله بر آن است تا به توضیح و تحلیل معنای آزادی ، دیدگاه اسلام (قرآن و روایات ) و دیدگاه برخی اندیشمندان و متفکران پیرامون آزادی و تفاوت آزادی بیان و عقیده در اسلام و غرب بپردازد.