سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی اکبر اشکاران – آزمایشگاه پژوهشی ابررسانایی، گروه فیزیک، دانشگاه تهران
محمدرضا محمدی زاده – آزمایشگاه پژوهشی ابررسانایی، گروه فیزیک، دانشگاه تهران

چکیده:

لایه های نازک دی اکسید تیتانیم به روش لایه نشانی چرخشی بر روی زیرلایه های شیشه و سیلیکن نشانده شده اند . آنالیزهای انجام شده نشان دهنده یک سطح دانه ای چندبلوری در فاز آناتیس است . طیف سنجی عبور و انعکاس لایه ها نشان دهنده یک لبه جذب در طول موج 350 nm ، متناظر با شکاف انرژی 3,5 eV است . زبری سطح در حدود 10 nm و ضخامت لایه ها از مرتبه 100-300 nm است . خاصیت فوق آبدوستی لایه ها تحت تابش نور UV به وسیله اندازه گیری تغییرات زاویه قطره آب با سطح زیر لایه بررسی شد . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که لایه نازک دی اکسید تیتانیم در معرض تابش UV ، بعد از زمان 3 ساعت سطح بهً کاملا آبدوست تبدیل شده است .