سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بندر آستین چپ – گروه فیزیک دانشگاه لرستان ، خرم آباد
رضا سپه وند – گروه فیزیک دانشگاه لرستان ، خرم آباد
محسن عادلی – گروه شیمی دانشگاه لرستان ، خرم آباد
علی بهاری – گروه فیزیک دانشگاه لرستان ، خرم آباد

چکیده:

در این کار نانو لوله های چند دیواره (MWCNTs) با قطر 10-40 nm که به روش رسوب بخار شیمیای (CVD) با کاتالیست Co/Mo/MgO در دمای 900 0 Cتولید شده اند را باز نموده و اثر بازه های زمانی مختلف و نسبتهای حجمی متفاوت اسیدهایH2SO4 و HNo3 بر روی این فرایند را با استفاده ازTEM و IR بررسی کردیم و سپس برای پر کردن نانولوله ها با SnO2 ، آنها را در محلول SnCl2 حل نموده وبعد از شستشو و خشک کردن نانو لوله های پر شده با SnO2 تهیه شد عکسهای TEM پر شدن آنها را به وضوح نشان می دهد .