سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای خانه ایرانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیما سرافرازی – کارشناس ارشد ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

امروزه مبحث پایداری در شاخه های مختلف علمی مورد بحث و کنکاش قرا رم یگیرد بخصوص درزمینه های ساخت و ساز و معماری توجه محققان و طراحان بیشماری را درجهان به خود معطوف کرده است همچنین بسیاری از طراحی های ساختمانهای نوین جهان برپایه اصول معماری پایدار شکل گرفته است اگرچه مبانی این مبحث سالهاست که در جهان شناخته شدهاست اما ابعاد وسیعی از آن هنوز در ایران ناشناخته مانده و یا بصورت تئوریهای پراکنده مورد توجه قرا رگرفته است نگاهی گذرا به معماری بومی مناطق مختلف ایران حکایت از شناخت خصوصیات محیطی به خصوص اقلیمی پهنه های متنوع ایران چاره اندیشی هوشمندانه نیاکان ما برای استفاده هرچه بیشتر از مواهب طبیعی و مقابله با مشکلات و ناهنجاریهای اقلیمی – محیطی آن دارد. این پژوهش به بررسی مفاهیم پایداری اصول طراحی اقلیمی در خانه های سنتی ایران و عناصر موثر در پایدار آنها می پردازد.