سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا دهمرده قلعه نو – اعضای هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه زابل
مجید زابلی –
علیرضا شهریاری –
رسول خطیبی –

چکیده:

حاکمیت فرسایش بادی و تجمع و تحرک تپه های ماسه ای به جاده های مواصلاتی و همچنین اراضی زراعی و روستاها خسارات سنگینی را وارد می کند و همواره کنترل انها موردتوجه مسئولین و سازمانهای ذیربط بوده است در کشور ما متاسفانه به دلیل فقر آمار و اطلاعات لازم در زمینه خسارات ناشی از بلایای طبیعی و بالتبع فرسایش بادی صحبت هرگونه براورد از میزان خسارت این پدیده ها با تشکیک فراوان همراه می سازد در این تحقیق سعی شده است تا با در نظر گرفتن برخی جنبه های کهممکن است فرسایش بادی و یا طوفان بصورت فیزیکی سبب خسارت برجاده مورد مطالعه وارد نماید فرم ارزیابی و پرسشنامه ای جهت براورد خسارت تهیه گردد. نتایج نشان داد که خسارات فیزیکی ناشی از هجوم ماسه ای روان و طوفانهای گردوغبار درمحدوده موردمطالعه سالانه بالغ بر 7/512 میلیارد ریال می باشد که بیشترین خسارت فیزیکی وارده بر جاده زابل زاهدان در اثر هجوم ماسه های روان و طوفانهای گردوغبار مربوط به کاهش دید و وقوع تصادفات جاده ای با 62/6 درصد می باشد و در این بخش خسارات وارده به علائم نصب شده در مسیر 0/13 درصدکمترین درصدخسارت را به خود اختصاص می دهد.