سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد قاضی پور – کارشناس مسئول حفاظت راه آهن سراسری

چکیده:

طبق مطالعات صورت گرفته معضل حرکت ماسه های روان و فرسایش بادی بیش از 75 عارضه نامطلوب در صنعت راه اهن ایجاد می نماید که این البته جدای از عوارض اجتماعی، اقتصادی و پزشکی آن می باشد خسارات وارده به راه اهن به سبب ماسه های روان در بخش های نگهداری خطوط، مسدودی خطوط، کاهش سرعت سیر و خسارات سرد شدن لکوموتیوها در بلاک براورد گردیده که در مجموع از این طریق راه اهن سالیانه حدود 734× 910 ریال متضرر می گردد.