سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا مقامی – گروه محیط زیست ، واحدآباده، دانشگاه آزاداسلامی، آباده، ایران
هانیه نوذری – گروه محیط زیست، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران،

چکیده:

مدیریت منابع آب در زمان وقوع خشکسالی ، یکی از مهمترین چالش های کشور ها بخصوص کشور های منطقه ی خاورمیانه به دلیل قرارگیری در بخش نیمه خشک کره ی زمین است که بارشد جمعیت و افزایش تقا ضا درسالهای آینده به مشکلی اساسی تبدیل خواهد شد.دراین مقاله با ذکرضرورت توجه به مدیریت منابع آب و موانع برنامه ریزی برای مقابله به موقع با خشکسالی؛ راهکارهای مقابله با خشکسالی که شامل صرفه جویی،کاهش تقاضای آب شهری واجرای طرح های استراتژیک منابع آب است، آورده شده وهمچنین باذکر راهکارهای مدیریت بحران که شامل طرحهای آبخیزداری و پخش سیلاب و احداث سدهای زیرزمینی به عنوان راهکار افزایش منابع آب زیرزمینی و نیز استفاده از منابع آبی نا متعارف مانند : استحصال اب ازمه وابرهای قله ای،مدیریت آب مجازی وبازیابی آب های شور، پساب فاضلاب و زه آب به عنوان منابع آب کمکی در شرایط بحرانی اشاره شده که دولت هامی توانندبامدیریت صحیح وایجادفرهنگ صرفه جویی ونیزباسیاست گذاری وتامین بودجه لازم برای انجام طرحهای عمرانی پیشنهادی ٬به مقابله با خشکسالی برخیزند.