سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرناز تهذیبی حق – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
حمید عبداللهی – بخش تحقیقات باغبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
ناصر بوذری – بخش تحقیقات باغبانی

چکیده:

بافت اسکلرئید در بیشتر بخشهیا میوه گلابی بصورت توده هایی از یاخته های سخت به فرم منشعب در میان بافت پارانشیم دیده می شود سلولهای اسکلرئید همچنین در تعیین کیفیت و نوع بافت میوه گلابی اهمیت دارد به این منظور در اینتحقیق خصوصیات کلاسترهای اسکلرئید 5 رقم بومی و 23 رقم وارداتی کلکسیون ملی گلابی کشور بررسی شد. رنگ آمیزی بافت اسکلرئید با نیومتیلن بلو صورت گرفت. از میان ارقام از نظر تعداد کلاستر دو رقم ردبارتلت و فلسطینی به ترتیب بیشترین و کمترین و از نظر تعداد سلول در هر کلاستر ارقام شاهک و فلسطینی بیشترین و کمترین را داشتند همچنین همبستگی میان صفات اسکلرئید با چند صفت میوه شناسی مبنی بر دیسکریپتور UPOV بررسی شد. چنانچه بیشترین همبستگی بین تراکم کلاسترهای اسکلرئید با وزن و حجم میوه دیده شد.