سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیرا بیات کشکولی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده عمران و محیط زیست، تهران
عباسعلی تسنیمی – استاد سازه، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بار مرده بعنوان بخش عمده ای از سیستم بارگذاری سازه‌، بر جذب نیروی ناشی از زلزله تاثیر مستقیم دارد و کاستن آن منجر به کوچکترشدن ابعاد اعضای سازه‌ای و غیر سازه‌ای می شود. این مسئله در کشور زلزله خیزی مانند ایران بسیار حائز اهمیت است. یکی از روش های کاهش وزن سازه استفاده از بتن سبک در اعضای سازه ای و غیرسازه ای است. بی تردید استفاده از بتن سبک در اعضای سازه ای نیازمند تأمین حداقل مقاومت آئین نامه‌ای است. برای جبران اثر کاهش مقاومت ناشی از بکار بردن سبکدانه، می توان از مواد تقویت کننده بتن سبک استفاده کرد. برای تامین این نظر، نانوسیلیس از جمله تقویت کننده هایی است که علاوه بر افزایش سرعت هیدراسیون سیمان، با هیدروکسیدکلسیم نیز واکنش داده و ژل سیلیکات کلسیم هیدراته (C-S-H) تشکیل می دهد که به مراتب مستحکم تر از هیدروکسید کلسیم است. در این مقاله ویژگی‌های مکانیکی بتن سبکدانه دارای نانو سیلیس با نسبت آب به سیمان بهینه بررسی شده و با بتن سبکدانه بدون نانو سیلیس مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که در صورت افزودن نانوسیلیس، میانگین مقاومت فشاری ۴۷ درصد افزایش یافته است. این نتیجه را می‌توان به تشکیل ژل سیلیکات کلسیم هیدراته مربوط دانست که مقاومت خمشی و شکافتگی را نیز افزایش می‌دهد. بعلاوه مدول الاستیسیته بتن سبک دارای نانوسیلیس نیز بیشتر است.