سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل پیشگر – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
جیران پیشگر – مهندسی معماری

چکیده:

تاریخچه خصوصی سازی در دنیا بیانگر انست که اکثر کشورهای توسعه یافته از سال 1980 به سمت خصوصی سازی حرکت کرده و بهبود کارایی واحدهای اقتصادی مهمترین هدف خصوصی سازی معرفی شده است البته پیش گامان دراین بخش خصوصی سازی را واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی و یا تحت نظارت دولت به بخش خصوصی و مردم از طرق مختلف تعریف کرده اند بنابراین برای رسیدن به بهبود اقتصادی بهتر است مردم را شریک زندگی خودشان قرا ردهیم درایران نیز با توجه به پتانسیل موجود د ر کشور نیاز حرکت بدین سمت احساس شده و اهدافی مشخص شده است اما با این وجودشاید اقدامات کافی انجام نشده است وکمبودهایی احساس می شود و نیازمند توجه بیشتر مسئولان ذیربط را دارد.