سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز ریاحی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
باقر کرد – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
ایمان مهربان – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سعید رضائی بنجار –

چکیده:

خصوصی سازی ازجمله تدابیری است که دولتهای بسیاری ازکشورهای جهان برای انجام اصلاحات اقتصادی و اداری کشورهای خود به اجرا درمی آورند و عمدتا به دنبال رسیدن به اهدافی همچون کاهش هزینه ها افزایش بهره وری و … هستند ارزیابی نگرش مشتریان و نتیجه گیری آنان عامل مهمی درجنبش کیفیت سازمانهای خصوصی است همچنین موفقیت درازمدت تجاری سازمان ها به رضایتمندی مشتریان بستگی دارد ازاین رو نظرهای مبتنی برافزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی درمخابرات بیان شده است که نقش خصوصی سازی این شرکت میتواند آن را پررنگتر کند دراین مقاله سعی شده اهم این شاخصها بهطور کلی ذکر شود که بکارگیری موثر این عوامل میتواند افزایش رضایت مردم را درشرکت های خصوصی ودولتی به همراه داشته باشد.