سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ستار هاشمی – دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز
علی سقطچی لنگرودی –

چکیده:

اطلاعات نیروی محرکه اقتصاد و دانش امروزی است و ابزار بکارگیری آن سیستم های اطلاعات می باشد معمولترین بستر در دنیای فناوری اطلاعات امروزی استفاده از وب سایتها می باشد و یکی از معمولترین آیتمهای موجود برروی وب سایتهای تجاری کاتالوگهای الکترونیکی هستند E-Catalog ها یا کاتالوگهای الکترونیکی در تجارتا لکترونیک عبارت از مکانیزمی است که کالاها و خدمات را جهت اگاهی کاربران به منظور خرید د رسایتهای تجارت عرضه می نماید E-Catalog ها در تجارت الکترونیک مفاهیمی دینامیک مستقل و غیرمتجانس هستند یکی از چالشهای عمده در تجارت الکترونیک جذب و حفظ افراد در وب سایتها است ایجاد تبلیغات و صفحات زرق و برق دار بیشتر و ایجاد فلشهای افزونتر نمی تواند به نگهداری مشتری در وب سایت کمکی نماید خاصه اگر این وب سایتها حاوی کاتالوگهای الکترونیکی باشد مادراین مقاله سعی خواهیم کرد مفاهیم شخصی سازی کاتالوگهای الکترونیکی و عملیاتی را که بدین منظور باید انجام شود بیان نماییم و در نهایت نتیجه گیری هایی در ارتباط با شخصی سازی کاتالوگهای الکترونیکی براساس تعامل با کاربر داشته باشیم.