سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: نخستین سمپوزیوم ملی رباتیک و هوش مصنوعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه پرین – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
ابراهیم فرشیدی – استاد گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله خطی سازی تقویت کننده توان کلاس AB واقعی با استفاده از روش پیش اعوجاج دیجیتال با درنظر گرفتن اثر حافظه تقویت کننده توان پیاده سازی شده است. از بین دو روش پیاده سازی پیش اعوجاج دیجیتال در این مقاله روش آموزش غیر مستقیم اتخاذ گردیده است. برای به دست آوردن ضرایب بلوک پیش اعوجاج از الگوریتم LMS به دلیل سرعت همگرایی خوب در عین سادگی پیاده سازی استفاده به عمل آمده است. خطی سازی تقویت کننده توان با استفاده از تست دو تون در نرم افزار متلب صورت گرفته شده است. نتایج شبیه سازی به خوبی بهبود اعوجاج اینترمدولاسیون مرتبه سوم و نقطه ی فشردگی 1dB را نشان می دهد.