سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد شربت اوغلی – استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر نجمی – دانشیار دانشکده مدیریت واقتصاد
امین ناصری – کارشناس ارشد مدیریت MBA
امین شمس مورکانی – کارشناس ارشد مدیریت MBA

چکیده:

مسئولیت اجتماعی شرکت ها یکی از مفاهیم نویندر عرصه بنگاه می باشد که نگاه جامعی به منافع همه ی ذی نفعان سازمان داشته و عدم توجه به آن می تواند پیامدهای نامطلوبی را بر ای بنگاه داشته باشد از طرفی شرایط رقابتی امروزه اقتضا می کند که هر هزینه و هر سرمایه گذاری که شرکت انجاممی دهد هدفمند بوده و سازمان را در خلق یک ارزش برای خود یا جامعه یاری نماید اینجاست که تعیین اهداف استراتژیک و تدوین نقشه های استراتژی مختص مسئولیت اجتماعی بنگاه CSR می تواند راهنمای خوبی برای مدیران بنگاه جهت انجام مسئولیتهای اجتماعی خود باشد دراین مقاله قصد داریم تا با استفاده از نقشه های استراتژیک نحوه خلق ارزش یک بنگاه برای جامعه و ذینفعان خود را نشان داده و نمونه ای از شاخصهای سنجش CSR در سازمان را ارائه دهیم.